1-فروش 1000تن زغالسنگ حرارتی معدن آبنیل 2-فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن هجدک 3- فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن اشکلی 4- اجاره زمین به مختصات 50*50 مترواقع در اطراف کارخانه زغالشوئی زرند

  آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000001 (شماره مزایده مرجع)0224748 : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی 10-0 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000002 (شماره مزایده مرجع) ... ادامه مطلب

انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده دره گر) باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل15000تن

آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده ... ادامه مطلب