فروش آهن آلات اسقاط و ضايعات (باطري لكوموتيو فرسوده ،بشكه خالي، ضايعات مس و كاغذ) موجود در كرمان ، معادن هجدك ، پابدانا ، هشوني ، همكار ، باب نيزو ، اسد آباد ، آبنيل ، كارخانه

آگهی تجديد مزایده عمومی شماره  1001095511000008  (شماره مزایده مرجع) 01843739 موضوع:  فروش آهن آلات اسقاط و ضايعات (باطري لكوموتيو فرسوده ،بشكه خالي، ضايعات مس و كاغذ) ... ادامه مطلب

انجام عملیات معدنی استخراج زغال از لایهd2 ، d6 ، d4افق زیر 2400 معدن پابدانابا هدف استخراج زغالسنگ کک شو به میزان کل28800 تنو همچنین انجام عملیات پیشروی افقی طرح زیر 2400 به میزان 432 متر و عملیات پیشروی شیبدار به میزان 132 متر.

آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)   كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام عملیات معدنی استخراج زغال از لایهd2 ... ادامه مطلب