معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرکت معادن زغالسنگ کرمان توسط کورش یزدان مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در همایش کرمان آیدکس 2024

به گزارش روابط عمومی شرکت دومین همایش کرمان آیدکس بزرگترین رویداد سرمایه گذاری و توسعه کشور با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی از 24 اردیبهشت ... ادامه مطلب