جلسه تولید مورخه ۱۴۰۱/۰9/۰7 به منظور بررسی عملکرد ماهیانه معادن شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور محسن شریفی مدیر عامل و جمعی از مدیران معدنی و ستادی شرکت در سالن کنفرانس برگزار گردید

جلسه تولید مورخه ۱۴۰۱/۰9/۰7 به منظور بررسی عملکرد ماهیانه معادن شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور محسن شریفی مدیر عامل و جمعی از مدیران معدنی و ... ادامه مطلب

فروش آهن آلات اسقاط و ضايعات (باطري لكوموتيو فرسوده ،بشكه خالي، ضايعات مس و كاغذ) موجود در كرمان ، معادن هجدك ، پابدانا ، هشوني ، همكار ، باب نيزو ، اسد آباد ، آبنيل ، كارخانه

آگهی تجديد مزایده عمومی شماره  1001095511000008  (شماره مزایده مرجع) 01843739 موضوع:  فروش آهن آلات اسقاط و ضايعات (باطري لكوموتيو فرسوده ،بشكه خالي، ضايعات مس و كاغذ) ... ادامه مطلب