برگزاری جلسه تولید با حضور مهندس شریفی مدیر عامل ، مهندس رنجبر معاونت بهره برداری ، و جمعی از مدیران معدنی و ستادی در سالن کنفرانس شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت :در ابتدا این جلسه مهندس رنجبر به پیگیری مصوبات جلسه قبل اعم از جمع آوری ضایعات در معادن ، پیگیری گازوئیل ... ادامه مطلب

بازدید مهندس شریفی مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۱ از طرح های اکتشافی سراپرده شرقی و ده رود

به گزارش روابط عمومی شرکت: در ابتدا شریفی از طرح اکتشافی ده رود بازدید و از نزدیک در جریان باطله برداری و آماده سازی رگه زغالی ... ادامه مطلب