آگهي مزايده عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مزايده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان :انجام راهبری كارخانه شعله شرق واقع در جنب كارخانه زغالشوئي زرند شامل اجرای عملیات طراحی، تجهیز( در صورت نیاز) ، بهره برداري وفراوري زغالسنگ و مشارکت در کنسانتره تولیدی.

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مزايده و محل دريافت :از تاريخ انتشار آگهي لغايت 1402/07/16 -دبيرخانه كميسيون معاملات

آخرين مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 15 مورخ 1402/07/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/07/27 و بازگشائي پاكات مزايده مورخ 1402/07/30

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 24.353.220.095ريال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس محل تحويل پاكات : دبيرخانه كميسيون معاملات شركت.

تلفن تماس مزايده گزار: 03432117726ر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *