آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000011 (شماره مزایده مرجع)02310991 : فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی با خاکستر 20-18درصد فرآوری شده معدن دهرود

آگهی  تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000010 (شماره مزایده مرجع) 02310990 : فروش 10000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0معدن دهرود

موضوع: 1-فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی با حاکستر 20-18درصد فراوری شده معدن دهرود

2-فروش10000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن دهرود

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد زغالسنگ حرارتی با خاکستر 20-18درصد فراوری شده معدن دهرود و زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن دهرودخود را با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت :                تاریخ   1402/03/10  ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :      تا تاریخ   1402/03/17  تا   ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      10 /03/ 1402 ساعت     8:00       لغایت      1402/03/25   ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :   تاریخ   1402/03/27ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ   1402/03/28    ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                         تاریخ 1402/03/29  ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.ir آدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *