بازدید حسین متصدی مدیر عامل ،به همراه مهندس زندی از پیشکسوتان زغالسنگ و مدرس دانشگاه و دکتر سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر  و مدیران و معاونان معدنی در معدن پابدانا

بازدید حسین متصدی مدیر عامل ،به همراه مهندس زندی از پیشکسوتان زغالسنگ و مدرس دانشگاه و دکتر سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر  و مدیران و ... ادامه مطلب

بازدید نوشادی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی و حسین سلاسل مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فولاد از دانشگاه علمی کابردی زغالسنگ کرمان

نوشادی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی و حسین سلاسل مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فولاد وحسین متصدی مدیر عامل شرکت زغالسنگ کرمان به همراه هیاتی ... ادامه مطلب