آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن سراپرده

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000031

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/03/09 لغايت 1403/03/13

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/23

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/03/24 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/03/27

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:رديف 1 تضمين معتبربه مبلغ3.260.647.800 ريال(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *