آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان  :انجام عملیات معدنی بلوکDمعدن پابدانا

شماره فراخوان  و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۳۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰۲۳ مورخ 1403/02/27

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/02/27 لغايت 1403/03/03

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ1403/03/16

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/03/17 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/03/19

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ 9.014.758.714 ریال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *