آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها: انجام عملیات استخراج زیرزمینی زغالسنگ حرارتی با هدف استخراج زغالسنگ خام و پیشروی طولی یال جنوبیبا مقطع 2/7 مترمربع معدن آبنیل جنوبی

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000059

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/10/04 لغايت 1402/10/10

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/10/20

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/10/21 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/10/24مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ 3.040.436.869 ريال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *