كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:1- انجام عملیات استخراج زیرزمینی زغالسنگ حرارتی با هدف استخراج زغالسنگ خام و پیشروی طولی یال جنوبی با مقطع 2/7 مترمربع معدن آبنیل جنوبی

2- انجام عمليات استخراج زغال لایهd2افق 2450+ معدن باب نيزو به همراه حفر دويل آماده سازي كارگاه استخراج.

3- انجام عملیات استخراج روباز محدوده بلوك 3 معدن دهرود باهدف استخراج زغالسنگ خام حرارتي

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000052 الی 2002095511000054 مورخ 30-08-1402

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/08/30 لغايت 1402/09/12

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 22/09/1402

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/09/23 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/09/27مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر جهت رديف 1 به مبلغ 3.40.463.869 ريال رديف 2 مبلغ 6.719.737.800 و ردیف 3 مبلغ 2.242.220.116 ريال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *