آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  5002095511000021  (شماره مزایده مرجع) 02730091  : اجاره ملک ساختمان جنب امور ورزشی(کلانتری سابق)

موضوع: اجاره ملک ساختمان جنب امور ورزشی(کلانتری سابق)

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد اجاره ملک جنب امور ورزشی (کلانتری سابق) خود را با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به اجاره واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت :               تاریخ   140/07/12  ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد:   تا تاریخ   1402/07/19ساعت   18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      12 /07/ 1402 ساعت     8:00       لغایت      1402/07/22    ساعت 12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  تا تاریخ 1402/07/29ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                            تاریخ   1402/07/30 ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                       تاریخ 1402/08/01ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده /اجاره صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع اجاره  قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.ir آدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *