آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:1- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل یال غربي

2- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل یال جنوبي 2

3- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن سراپرده محدوده دره گر

4- ایاب و ذهاب مسئولين معدن همكار و همچنين خدمات داخلي معدن

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000021 الی 2002095511000024 مورخ 28-02-1402

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/02/28 لغايت 1402/03/07

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/03/18 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/03/21 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: جهت رديف 1 و 2 هر کدام تضمین معتبر به مبلغ 3.646.802.500 ريال و جهت رديف 3 مبلغ 4.273.080.750ریال و ردیف 4 مبلغ 2.100.105.876 ريال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *