آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000001 (شماره مزایده مرجع)0224748 : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی 10-0

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000002 (شماره مزایده مرجع) 0224750 : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی 30-10

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000003 (شماره مزایده مرجع) 0224749  : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره  1002095511000004 (شماره مزایده مرجع) 0224753 : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی 150-30

آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000005 (شماره مزایده مرجع) 0224752 : فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن هجدک

آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000006 (شماره مزایده مرجع) 0224747 : فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن اشکلی

آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000001(شماره مزایده مرجع) 0224746 : اجاره یک قطعه زمین به مختصات 50*50متر

موضوع: 1-فروش 1000تن زغالسنگ حرارتی معدن آبنیل

2-فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن هجدک

3- فروش 1000 تن زغالسنگ اکسیده معدن اشکلی

4- اجاره  زمین به مختصات 50*50 مترواقع در اطراف کارخانه زغالشوئی زرند  

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد  زغالسنگ حرارتی معدن آبنیل و زغالسنگ اکسیده معادن هجدک و اشکلی و اجاره یک قطعه زمین خود را با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت :                تاریخ   09/02/1402              ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :      تا تاریخ   19/02/1402  تا   ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      09 /02/ 1402     ساعت     8:00       لغایت      30/02/1402       ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :   تاریخ  30/02/1402          ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ   31/02/1402        ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                         تاریخ 01/03/1402          ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از معدن بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.ir آدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *