آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسیرهای ذیل:

  1. مسير کوهبنان، پابدانا، ساير شهركها ، روستاها وتوابع به معدن پابداناو بالعكس.
  2. مسير شبجره و ساير شهركها ، روستاها وتوابع به معدن پابداناو بالعكس.
  3. مسير زرند، آپنگوئیه، اکبرآباد، علی آباد دشتخاک ، سربنان و ساير شهركها ، روستاها و توابع اطراف به معدن پابدانا و بالعكس.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ردیف 1 شماره 2001095511000077 ردیف 2-شماره 2001095511000078مورخ 1401/10/22 ردیف 3 شماره 2001095511000079

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/10/22لغايت 1401/11/02

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/12

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/11/13و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/11/18

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).

ردیف 1-مبلغ 587.000.000 ريال  و ردیف 2 – مبلغ 741.000.000 ريال ردیف 3-  مبلغ 4.407.000.000 ريال

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *