آگهي تجديد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن هشوني شمالي

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000056مورخ 1401/09/10

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/09/10 لغايت 1401/09/17

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/09/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/10/01 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/10/04

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به مبلغ 5.200.000.000 ريال (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا يك ساعت قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *