اجاره ساختمان واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی، بلوار شهدای زغالسنگ جنب ساختمان امور ورزشی

آگهي مزایده عمومي مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان. موضوع مزایده: اجاره ساختمان واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی، بلوار شهدای زغالسنگ جنب ساختمان امور ورزشی ... ادامه مطلب