آگهي  تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان  :  1- تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی بلوک D معدن پابدانا 2- تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی بلوک C معدن پابدانا     3- مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی بلوک F معدن پابدانا

شماره فراخوان  و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۳۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰40  الی شماره ۲۰۰۳۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰42 مورخ 16/04/1403

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/04/16لغايت 1403/04/20

آخرين مهلت ارسال  و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/04/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/03/31 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/05/01  

 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ ردیف 1 به مبلغ 9.014.758.714 ریال ردیف 2 به مبلغ 7.977.302.884  ریال ردیف 3 به مبلغ 2.488.019.137 ریال

 (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

 ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *