آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:حمل زغالسنگ خام از معادن پابدانا- هشوني-سراپرده-دره گر-هجدك و اشكلي-اسداباد-باب نيزو و دهرود به كارخانه زغالشوئي زرند

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2003095511000032 الی 2003095511000039- 06-04-1403

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/04/06لغايت 1403/04/17

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/27

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/04/28 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/05/01

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به ترتيب هر يك از معادن فوق به مبلغ 9.065.668.250-15.722.343.000 861.120.000- 1.544.400.000 3.444.480.000- 2.129.400.000 -1.027.026.000 3.303.300.000 ريال.

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *