كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:

1- انجام عملیات اياب ذهاب مدير و كارشناسان معدن هشوني و همچنين خدمات داخلي معدن

2- انجام عملیات اياب ذهاب مدير و كارشناسان معدن هجدك و همچنين خدمات داخلي معدن

3- انجام عملیات اياب ذهاب مدير و كارشناسان معدن اسداباد و همچنين خدمات داخلي معدن

4- انجام عملیات اياب ذهاب مدير و كارشناسان كارخانه زغالشوئي زرند در مسير كرمان- چترود و توابع اطراف به كارخانه زغالشوئي و بالعكس و همچنين خدمات داخلي كارخانه

5- انجام عملیات اياب ذهاب كارشناسان كارخانه زغالشوئي زرند در مسير زرند و توابع اطراف به كارخانه زغالشوئي و بالعكس

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2003095511000024 الي 2003095511000028

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/03/05لغايت 1403/03/17

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 31/03/1403 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/04/02

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:رديف 1 به مبلغ 1.285.316.910 ریال – رديف 2 به مبلغ 1.674.631.665 ريال – رديف 3 به مبلغ1.676.350.536 ريال – رديف 4 به مبلغ 919.267.321 ريال و رديف 5 به مبلغ 919.172.826 ريال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *