آگهي تجديد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:حمل زغالسنگ خام از معادن پابدانا- هشوني-سراپرده-دره گر-هجدك و اشكلي-اسداباد-باب نيزو و دهرود به كارخانه زغالشوئي زرند

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2003095511000015الی 2003095511000022- 22-02-1403

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/02/22 لغايت 1403/02/30

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/09

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/03/10 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/03/13

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به ترتيب هر يك از معادن فوق به مبلغ  6.973.593.750-12.094.110.000  –  662.400.000 – 1.188.000.000- 2.649.600.000  – 1.638.000.000  –  790.020.000  – 2.541.000.000 ريال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *