آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها :

1- انجام عمليات استخراج روباز معدن هشوني

2- انجام عمليات استخراج روباز معدن سراپرده

3- انجام عمليات استخراج روباز معدن دهرود

4- انجام عمليات استخراج روباز معدن اسداباد

5- انجام عمليات استخراج روباز معدن هجدك شمالي

6- انجام عمليات استخراج زغال لایهd2افق 2450+ معدن باب نيزو به همراه حفر دويل آماده سازي كارگاه استخراج.

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 14- 200309551100009 مورخ 1403/02/17

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/02/17 لغايت 1403/02/23

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/02

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/03/03 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/03/07

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به شرح ذيل

  • رديف 1- مبلغ 3.976.458.750 ريال رديف 2- مبلغ 3.260.647.800رديف 3 مبلغ 6.133.311.000 رديف 4 مبلغ 4.233.696.600 ريال رديف 5 مبلغ 2.990.970.840 ريال رديف 6 مبلغ 6.474.600.000 ريال
  • (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:
    ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *