آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:1- تجديد مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در محدوده شمالي  معدن هجدک

2- مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در محدوده تونل 20  معدن هشوني

3- مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن سراپرده

4- مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در محدوده تونل 1  معدن دهرود

5- مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن اسداباد

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000062   -2002095511000063  

2002095511000064   -2002095511000065   -2002095511000066   

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/12/27لغايت 1403/01/19

آخرين مهلت ارسال  و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/01/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1403/01/30 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1403/02/03

  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  رديف 1 تضمين معتبر  به مبلغ 2.990.970.840 ریال  رديف 2- 3.976.458.750  ريال رديف 3- مبلغ  3.260.647.800 ريال  رديف  4 مبلغ  6.133.311.000 ريال رديف 5 مبلغ 4.233.696.600  ريال  (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

·        آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *