شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد دوملکخود را با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت احاره واگذار نماید.

موضوع: تجدید مزایده عمومی جهت اجاره به شرح ذیل :

1- اجارهملک معروف به ساختمان گلستیشن در روستای دشتخاک در فاصله 30کیلومتری شهرستان زرند : به شماره  5002095511000022  وشماره مزایده مرجع 02732383

2- اجاره ملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 18867-اصلی بخش 13 کرمان واقع در شهرستان زرند جنب دانشگاه آزاد معروف به ضلع غربی مجموعه تعمیرگاه و راهداری:  به شماره   5002095511000023  و شماره مزایده مرجع 02732379

زمان انتشار در سایت :               تاریخ1402/07/24  ساعت      08:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :  تا تاریخ1402/08/02 تا  ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                             تاریخ24/07/ 1402ساعت08:00       لغایت      1402/08/13      ساعت 12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :تاریخ1402/08/13  ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ1402/08/14 ساعت  09:00

زمان اعلام برنده :                     تاریخ1402/08/15  ساعت   09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده / اجاره صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده / اجاره (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده / اجاره قبل از ارائه پیشنهاد از محل مذکور بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده / اجاره می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-03432111902-03432117795

www.setadiran.ir آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *