آگهي تجديد  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: 1- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن هشوني شمالي

2- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن باب نیزو

3-انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن اسداآباد

4- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن سراپرده محدوده دره گر

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000046  الی2002095511000049 مورخ 1402/07/22

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/07/22 لغايت 1402/07/29

آخرين مهلت ارسال  و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/08/10

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/08/11و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/08/14

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  تضمين معتبر ردیف 1-به مبلغ 5.727.486.000 ریال 2- 1.040.691.400 ریال 3- 2.209.230.450 ریال 4- 3.254.668.200 ریال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *