آگهی تجديد مزایده عمومی شماره  1002095511000014  (شماره مزایده مرجع) 02520515  : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی10-0

آگهی تجديد مزایده عمومی شماره  1002095511000015  (شماره مزایده مرجع) 02520517  : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی30-10

آگهی تجديد مزایده عمومی شماره  1002095511000016  (شماره مزایده مرجع) 02520513  : فروش 1000 تن زغالسنگ حرارتی150-0

موضوع:  فروش زغالسنگ حرارتی معدن آبنیل

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد  زغالسنگ حرارتی معدن آبنیل خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت :               تاریخ   1402/05/08    ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :      تا تاریخ   1402/05/11 تا  ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      08 /05/ 1402   ساعت     8:30       لغایت      1402/05/20      ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  تاریخ  1402/05/21  ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ   1402/05/22   ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                         تاریخ 1402/05/23 ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از معدن بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.ir آدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *