آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:

1-انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن پابدانا

2- انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن اشکلی

3-انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن اسداباد

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000040 الی 2002095511000042مورخ 02-05-1402

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/05/03لغايت 1402/05/08

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/05/18

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/05/19و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/05/22

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: جهت رديف 1تضمین معتبر به مبلغ 4.034.882.400 ریالو جهت رديف 2 مبلغ4.001.285.475 ریالو ردیف 3 مبلغ2.130.796.150 ریال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:
  • ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *