آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: 1- انجام عملیات استخراج روباز معدن هشونی شمالی2- انجام امور باغباني و نگهداري فضاهاي سبز موجود شامل فعاليتهايمستمر و غير مستمر و همچنین انجام امور تنظيف معابر و خدمات مربوط به آبرسانی به صورت یکجا. 3- انجام امور خدمات و تنظيف ساختمان های اداره مرکزی، مهمانسراها ،مرکز علمی کاربردی، مسجد، امور ورزشی، حراست و ساختمان اداری، شامل فعالیتهای مستمر و غیر مستمر و همچنين انجام امورنگهبانی و حفاظت شركت و كوي به صورت یکجا

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:ردیف 1- ۲۰۰۲۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰33 ردیف 2-۲۰۰۲۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰34 ردیف 3- ۲۰۰۲۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰35 مورخ 1402/03/09

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/03/09 لغايت 1402/03/13

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/03/24

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/03/25 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/03/27

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1 مبلغ 5.542.137.600 ریال 2- ردیف 2تضمين معتبر به مبلغ 1.490.129.241 ریال و ردیف 3 به مبلغ 2.163.819.298 ریال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *