آگهي  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:1-  انجام عملیات معدنی استخراج زغال از لایه d2 افق 1750 + و d1 معدن هجدک به همراه آماده سازي و همچنین اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت پیشروی اشترک جنوبی سینه کار سنگی و زغالی مقطع 2 / 9.

2-  انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن اشکلی

3- انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن پابدانا

4- انجام عمليات معدني استخراج روباز معدن باب نیزو

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000029 الی 2002095511000032  مورخ 08-03-1402

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/03/08 لغايت 1402/03/16

آخرين مهلت ارسال  و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/03/27

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/03/28 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/03/30

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: جهت رديف 1  تضمین معتبر به مبلغ 15.518.375.779 ریال  و جهت رديف 2 مبلغ  096.137.600 ریال  و ردیف 3 مبلغ  3.916.885.800 ریال ردیف 4 مبلغ 1.026.738.400  ریال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:
  • ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *