آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000006 (شماره مزایده مرجع)0239664 : اجاره یک باب مغازه در ستاد شرکت زغالسنگ کرمان  واقع در بلوار آیت اله صدوقی

آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000005 (شماره مزایده مرجع) 0239363 : اجاره یک قطعه زمین جنب  بهداری واقع در شهر کیانشهر به مساحت 286 متر مربع

آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000004 (شماره مزایده مرجع) 0239750 : اجاره یک قطعه زمین جنب حمام واقع در شهر کیانشهر روبروی شهرک ولایت با پلاک فرعی 802

آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000003 (شماره مزایده مرجع) 0239748  : اجاره مجموعه شماره یک ضلع شمالی قسمتی از پلاک شماره 18867-اصلی بخش 13 کرمان واقع در شهرستان زرند جنب دانشگاه آزاد

آگهی مزایده عمومی شماره  5002095511000002 (شماره مزایده مرجع) 0239747  : اجاره مجموعه شماره دو ضلع شمالی قسمتی از پلاک شماره 18867-اصلی بخش 13 کرمان واقع در شهرستان زرند جنب دانشگاه آزاد

موضوع: 1-اجاره یک باب مغازه در ستاد شرکت زغالسنگ کرمان  واقع در بلوار آیت اله صدوقی

2-اجاره یک قطعه زمین جنب  بهداری واقع در شهر کیانشهر به مساحت 286 متر مربع

3- اجاره یک قطعه زمین جنب حمام واقع در شهر کیانشهر روبروی شهرک ولایت با پلاک فرعی  802

4-اجاره مجموعه شماره یک ضلع شمالی قسمتی از پلاک شماره 18867-اصلی بخش 13 کرمان واقع در شهرستان زرند جنب دانشگاه آزاد

5-اجاره مجموعه شماره دو ضلع شمالی قسمتی از پلاک شماره 18867-اصلی بخش 13 کرمان واقع در شهرستان زرند جنب دانشگاه آزاد

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد  زغالسنگ بازفرآوری شده حاصل از شستشوی باطله و زغالسنگ فرآوری شده و زغالسنگ کنسانتره کک شو خود را با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت :                تاریخ   1402/03/03              ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :      تا تاریخ   1402/03/13  تا   ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      03 /03/ 1402     ساعت     8:00       لغایت      1402/03/23       ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :   تاریخ  1402/03/23         ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ   1402/03/24        ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                         تاریخ 1402/03/25          ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از محل مورد اجاره بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.ir آدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *