آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان ها:1- انجام عملیات پیشروی دساندری موجود درمعدن اسدآباد به میزان حداقل 112 متر.

2- :انجام عمليات معدني حفر دویل در محدوده معدن اسدآباد به متراژ 150 متر طولی

3- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل 7000 تن

شماره فراخوان ها و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000025 الی 2002095511000027 مورخ 28-02-1402

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/02/28 لغايت 1402/03/07

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/03/18 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/03/21

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: جهت رديف 1 تضمین معتبر به مبلغ 1.247.715.688ریال و جهت رديف 2 مبلغ 478.317.480 ریال و ردیف 3 مبلغ 2.134.595.400 ریال
  • (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامهبانکی- فیشبانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقهملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *