آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:

  1. حمل زغال از معدن دهرود به كارخانه زغالشوئي زرند
  2. انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود به شرح ذيل:
    الف- بلوک 1 به میزان حدود 335448متر مکعب با طول عملیاتی 300 متر
    ب- بلوک 2 به میزان حدود 337014متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر
    پ- بلوک 3 به میزان حدود 880 متر مکعب با طول عملیاتی 250 متر
    ت- بلوک4به میزان حدود 335.666 متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر

ث -بلوک 5 به میزان حدود 1.382.400 متر مکعب با طول عملیاتی 860متر.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:ردیف 1- 2002095511000011 ردیف 2- الف 2002095511000012 ردیف 2- ب 2002095511000013 ردیف 2- پ 2002095511000014 2- ت 2002095511000015 2- ث 2002095511000016 مورخ 1402/02/06

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/02/06 لغايت 1402/02/13

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/02/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ارزيابي كيفي مورخ 1402/02/24 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/02/25

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است)ردیف1- مبلغ4.320.000.000 ريال ریال ردیف 2- الف مبلغ10.572.000.000 ریال ردیف 2- ب مبلغ10.610.000.000 ریال ردیف 2-پ- مبلغ10.572.000.000 ریال ردیف 2-ت 10.572.000.000 ریال رديف 2- ث – مبلغ23.876.000.000 ریال.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *