آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده دره گر) باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل15000تن

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:2002095511000017مورخ 1402/02/06

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/02/06 لغايت 1402/02/13

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/02/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ارزيابي كيفي مورخ 1402/02/24 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/02/25

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).

تضمين معتبر به مبلغ 4.408.000.000 ريال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *