آگهي تجديد مناقصه عمومی

 

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: خرید چوب خارجی ( روسی )به میزان 1920 تن

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000010 مورخ 1402/02/05

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1402/02/05لغايت 1402/02/09

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/02/19

زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1402/02/20

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به مبلغ 376.000.000 (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *