آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (يكپارچه)

 

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیات معدني در معدن آبنیل شمالی با هدف استخراج زغالسنگ خام به میزان 12000 دوازده هزار تن و 300متر پیشروی افقی سینه کار سنگیبا مقطع 2/9مترمربع.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2002095511000001مورخ 1402/01/29

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 29/01/1402لغايت 1402/01/31

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/02/10

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/02/11 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/02/12مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به مبلغ 4.140.000.000 ریال(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *