آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

 

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:1-  انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل غربي

2- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل جنوبي 2

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۹۵۵۱۱۰۰۰۱۱۱  و ۲۰۰۱۰۹۵۵۱۱۰۰۰۱۱2 مورخ 1401/12/28

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/12/28لغايت 1402/01/14

آخرين مهلت ارسال  و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/01/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/01/27و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/01/28

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: جهت رديف 1 تضمين معتبر به مبلغ 3.727.000.000 ريال و جهت رديف 2 نيز مبلغ 3.727.000.000 ريال  (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *