آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)
كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:1- انجام عملیات معدني در معدن آبنیل شمالی با هدف استخراج زغالسنگ خام به میزان 12000 تن و 300 متر پیشروی افقی سینه کار سنگی با مقطع 2/9مترمربع.
2- انجام عملیات استخراج زغالسنگ حرارتی به صورت سطحی از معدن آبنیل میانی به میزان 12000 تن
شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۹۵۵۱۱۰۰۰۱09 و 2001095511000110 مورخ 1401/12/25
مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ1401/12/25 لغايت 1402/01/14
آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/01/26
زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/01/27 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/01/28
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل:
ردیف 1 مبلغ 3.571.000.000 ریال و ردیف 2- مبلغ 4.943.000.000 ریال (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.
آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.
تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *