آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده دره گر)  باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل15000  تن

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۹۵۵۱۱۰۰۰۱۰۸  مورخ 1401/12/25

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/12/25 لغايت1402/01/14

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1402/01/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1402/01/27 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1402/01/28  

تضمين معتبر به مبلغ 4.132.000.000  (نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير: ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا وثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *