با تقدیر وتشکر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه فرهنگی سلام بر ابراهیم به مناسبت دهه فجر اسامی برگزیدگان مسابقه:

✍با تقدیر وتشکر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه فرهنگی سلام بر ابراهیم به مناسبت دهه فجر اسامی برگزیدگان مسابقه: ۱-ادرین شاکری مقدم فرزند محمد علی ... ادامه مطلب