آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسیرهای ذیل:

  1. مسير کوهبنان، پابدانا، ساير شهركها ، روستاها وتوابع به معدن پابداناو بالعكس.
  2. مسير شبجره و ساير شهركها ، روستاها وتوابع به معدن پابداناو بالعكس.
  3. مسير زرند، آپنگوئیه، اکبرآباد، علی آباد دشتخاک ، سربنان و ساير شهركها ، روستاها و توابع اطراف به معدن پابدانا و بالعكس.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ردیف 1 شماره 2001095511000103 ردیف 2-شماره 2001095511000104  ردیف 3 شماره 2001095511000105 مورخ 27-11-1401

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه : از مورخ 1401/11/27 لغايت 1401/12/08

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/12/25 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/12/27

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1-مبلغ 000.000 ريال و ردیف 2 – مبلغ 741.000.000 ريال وردیف 3-مبلغ4.407.000.000 ريال(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *