آگهی تجديد مزایده عمومی

موضوع: تجدیدفروش زغالسنگ حرارتی با دانه بندی 150-0و تجدید مزایده فروش ماده معدنی سنگ لاشه معدن آبنیل و تجدید مزایده فروش بشکه خالی

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد زغالسنگ حرارتی 150-0 و ماده معدنی سنگ لاشه (تافک) معدن آبنیل وبشکه خالی خود را به شرح جدول ذیل و  با جزئیات مندج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتبه صورت الکترونیکی به فروش برساند

شماره مرجعشماره مزایدهتناژنام کالا
01115918410010955110000131000 تنزغالسنگ حرارتی 150-0
011159186100109551100001210000 تنماده معدنی سنگ لاشه(تافک)
01115918810010955110000141119 عددبشکه خالی

زمان انتشار در سایت :                تاریخ   1401/11/24              ساعت      8:00

مهلت دریافت  اسناد مزایده :      تا تاریخ   1401/12/04  تا   ساعت     18:00

تاریخ بازدید  :                               تاریخ      25 /11/ 1401     ساعت     8:00       لغایت      1401/12/18     ساعت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :   تاریخ  1401/12/18         ساعت 18:00

زمان بازگشائی :                             تاریخ   1401/12/20        ساعت    09:00

زمان اعلام برنده :                         تاریخ 1401/12/21        ساعت     09:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده ، واریز وجه و مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از معدن بازدید به عمل آورید.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934

اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد  بخش”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

محل تحویل فیزیکی پاکت الف

شرکت معادن زغال سنگ کرمان بلوار آیت الله صدوقی دفتر کمیسیون معاملات شرکت

****با توجه به قابلیت جدید سامانه ستاد صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد پاکت (الف)(ب) و (ج)با استفاده از امضای الکترونیکی صاحب یا صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شود.

تلفن های تماس : 03432110348-0342110207-03432117795

www.setadiran.irآدرس  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *