آگهي تجدید مناقصه عمومی

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: خرید چوب ایرانی صنوبر یا سپیدار از داخل استان کرمان و یا استانهای همجواربه میزان کل 4234 تن طبق آنالیز زیر به صورت یکجا یا جداگانه

معدن همکار بابنیزو آبنیل شمالی آبنیل جنوبی هجدک هشونی پابدانا اسدآباد
تناژ سالیانه 576 270 150 1080 292 900 840 126

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000090 مورخ 1401/10/28

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/10/28 لغايت 1401/11/09

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/19

زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1401/11/23

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است) جمعا به مبلغ كل12.575.500.000ریال طبق آناليز ذيل می باشد .

معدن همکار بابنیزو آبنیل شمالی آبنیل جنوبی هجدک هشونی پابدانا اسدآباد
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1.711.000.000 802.000.000 445.500.000 3.208.000.000 868.000.000 2.673.000.000 2.495.000.000 373.000.000
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *