آگهي  تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:

1- مسيرهاي کوهبنان، دشتخاک و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکسو همچنین اياب و ذهاب پرسنل در داخل معدن، جلو تونل و سطح معدن

2- مسيرهاي فیض آباد، کوهجرد، طرز و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

3- مسيرهاي راور ، طاشک، ریحان، خورند و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:ردیف 1- 2001095511000086 ردیف 2- 2001095511000087 ردیف 3- 2001095511000088

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/10/28 لغايت 1401/11/09

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ارزيابي كيفي مورخ 1401/11/20و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/11/23

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است)

ردیف1- مبلغ 1.660.000.000 ریال ردیف 2- مبلغ 2.401.000.000 ریال ردیف 3- مبلغ 4.900.000.000 ریال

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

Far_SignerNameFamily

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *