آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان:  انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغال در معدن دهرود به صورت جداگانه شرح ذیل:

1- بلوک 1 به میزان حدود 335448متر مکعب با طول عملیاتی 300 متر.

2-  بلوک 2 به میزان حدود 337014متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر .

3-  بلوک 3 به میزان حدود 334.880 متر مکعب با طول عملیاتی 250 متر .

4-  بلوک4به میزان حدود 335.666 متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر

5-  بلوک 5 به میزان حدود 1.382.400 متر مکعب با طول عملیاتی 860متر.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:ردیف 1- 2001095511000081 ردیف 2- 2001095511000082 ردیف 3- 2001095511000083 ردیف 4- 2001095511000084 ردیف 5- 2001095511000085 مورخ 28/10/1401

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/10/28 لغايت 1401/11/09

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ارزيابي كيفي مورخ 1401/11/20و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/11/23

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است)

ردیف1- مبلغ 10.590.000.000 ریال ردیف 2- مبلغ 10.618.000.000 ریال ردیف 3- مبلغ 10.575.000.000 ریال ردیف 4- مبلغ 10.578.000.000 ریال ردیف 5- مبلغ 23.863.000.000 ریال.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *