آگهي تجديدمناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیاتحمل زغالسنگ خام از معادن ذیل به کارخانه زغالشوئی زرند

  1. حمل زغالسنگ خام از معدن پابدانا به میزان کل 120000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  2. حمل زغالسنگ خام از معدن باب نیزوبه میزان کل 24000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  3. حمل زغالسنگ خام از معدن هجدک به میزان کل 55000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  4. حمل زغالسنگ خام از معدن هشونی به میزان کل 130000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  5. حمل زغالسنگ خام از معدن سراپرده (محدوده معدن سراپرده جنوبی و دره گر )به میزان کل 35000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  6. حمل زغالسنگ خام از معدن همکار به میزان کل 45000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند
  7. حمل زغالسنگ خام از معدن اسدآباد به میزان کل 24000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ردیف 1 شماره 2001095511000068 ردیف 2-شماره 2001095511000069- ردیف 3 شماره 2001095511000070 – ردیف 4 شماره 2001095511000071 – ردیف 5 شماره 2001095511000072- ردیف 6 شماره 2001095511000073- ردیف 7 شماره 2001095511000074 مورخ 21/10/1401

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/10/21لغايت 1401/10/25

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/05

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/11/06 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/11/09

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).

ردیف 1- مبلغ 5.063.000.000 ریال – ردیف 2- مبلغ 741.000.000 ریال – ردیف3- مبلغ 2.276.000.000 ریال – ردیف 4- مبلغ 6.933.000.000ریال – ردیف 5- جمعا به مبلغ كل 1.919.000.000 ريال ( مبلغ 879.000.000 ريال جهت محدوده سراپرده و مبلغ 1.040.0000.000 ريال جهت محدوده معدن دره گر)- ردیف 6- مبلغ 3.743.000.000ریال – ردیف 7- مبلغ 944.000.000 ریال .

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *