آگهي مناقصه عمومی

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: خرید چوب ایرانی صنوبر یا سپیدار از داخل استان کرمان و یا استانهای همجوار  به میزان کل 4234 تن طبق آنالیز زیر به صورت یکجا یا جداگانه

معدنهمکاربابنیزوآبنیل شمالیآبنیل جنوبیهجدکهشونیپابدانااسدآباد
تناژ سالیانه5762701501080292900840126

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000066 مورخ 1401/09/28

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از مورخ 1401/09/28لغايت 1401/10/04

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز و ارائه پیشنهادات به صورتpdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/14

زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1401/10/18

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل  (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است) جمعا به مبلغ كل12.575.500.000  ریال طبق آناليز ذيل می باشد .

معدنهمکاربابنیزوآبنیل شمالیآبنیل جنوبیهجدکهشونیپابدانااسدآباد
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار1.711.000.000802.000.000445.500.0003.208.000.000868.000.0002.673.000.0002.495.000.000373.000.000
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *