آگهي مناقصه عمومی

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: خريد چوب ایرانی نوع صنوبر یا سپیدار از خارج استان( ترجيحا استانهاي شمالي) به ميزان كل 9878 تن مورد نياز مناطق تابعه شركت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:

معدن همکار بابنیزو آبنیل شمالی آبنیل جنوبی هجدک هشونی پابدانا اسدآباد
تناژ سالیانه 1344 630 350 2520 680 2100 1960 294

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000067 مورخ 1401/09/28

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 1401/09/28 لغايت 1401/10/04

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نيازوارائه پیشنهادات به صورتpdf درسامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/14 

زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1401/10/18

  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است) جمعا به مبلغ كل 36.085.000.000  ریال طبق آناليز ذيل می باشد .

معدن همکار بابنیزو آبنیل شمالی آبنیل جنوبی هجدک هشونی پابدانا اسدآباد
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 4.906.000.000 2.300.000.000 1.280.000.000 9.198.000.000 2.482.000.000 7.665.000.000 7.154.000.000 1.100.000.000

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *