آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیات حمل زغالسنگ خام از معادن ذیل به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن پابدانا به میزان کل 120000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن باب نیزو به میزان کل 24000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن هجدک به میزان کل 55000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن هشونی به میزان کل 130000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن سراپرده به میزان کل 35000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن همکار به میزان کل 45000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

حمل زغالسنگ خام از معدن اسدآباد به میزان کل 24000 تن به کارخانه زغالشوئی زرند

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:

ردیف 1 شماره 2001095511000046

ردیف 2- شماره 2001095511000047 –

ردیف 3 شماره 2001095511000049 –

ردیف 4 شماره 2001095511000050 –

ردیف 5 شماره 2001095511000051 –

ردیف 6 شماره 2001095511000052-

ردیف 7 شماره 2001095511000053 مورخ 1401/08/19

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/08/19 لغايت 1401/08/29

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/09/09

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/09/10 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/09/13

  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به شرح ذیل (نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).

ردیف 1- مبلغ 5.063.000.000 ریال –

ردیف 2- مبلغ 741.000.000 ریال –

ردیف3- مبلغ 2.276.000.000 ریال –

ردیف 4- مبلغ 6.933.000.000 ریال –

ردیف 5- مبلغ 1.465.000.000 ریال –

ردیف 6- مبلغ 3.743.000.000 ریال –

ردیف 7- مبلغ 944.000.000 ریال .

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *