آگهي تجديدمناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

موضوع فراخوان: ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار

کارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع مناقصه:انجام امور اياب و ذهاب پرسنل معدن همکار شامل :

مسیر شماره1- اياب و ذهاب پرسنل در مسيرهاي کوهبنان، دشتخاک و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس و اياب و ذهاب پرسنل در داخل معدن، جلو تونل و سطح معدن.

مسیر شماره2-اياب و ذهاب پرسنل در مسيرهاي طاشک،ریحان بهراور و بالعکسو مسیر راورو حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

مسیر شماره3- اياب و ذهاب پرسنل در مسير فیض آباد، کوهجرد، طرز و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:2001095511000042 مورخ 1401/07/09

نام مناقصه گزار : شركت معادن زغالسنگ كرمان

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/07/09 لغايت 1401/07/14

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/07/24

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 1401/07/25 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/07/26

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين شركت در مناقصه به مبلغ كل3.426.000.000ریال( مسير شماره 1 مبلغ 716.000.000 ريال – مسير شماره 2 مبلغ 1.840.000.000ريال و مسير شماره 3 مبلغ 870.000.000 ريال)که به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 ائين نامه تضمين معاملات دولتي مي باشد، كه در اسناد مناقصه تشريح شده است.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : دبيرخانه كميسيون معاملات شركت حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *